HomeUncategorizedहरि-सिर बाँकी बिराजै – भारतेंदु हरिश्चंद्र | Hari Sir...

हरि-सिर बाँकी बिराजै – भारतेंदु हरिश्चंद्र | Hari Sir Banki Birajay – Bharatendu Harishchandra

- ADVERTISEMENT -

हरि-सिर बाँकी बिराजै।
बाँको लाल जमुन तट ठाढ़ो बाँकी मुरली बाजै।
बाँकी चपला चमकि रही नभ बाँको बादल गाजै।
’हरीचंद’ राधा जू की छबि लखि रति मति गति भाजै॥

- Advertisement -

Subscribe to Our Newsletter

- Advertisement -

- YOU MAY ALSO LIKE -